Ravika
Slovensky
English
Distribúcia spotrebného zdravotníckeho materiálu - obväzový materiál, vyšetrovacie sterilné rukavice, ortopedické ANSELL rukavice, nesterilné rukavice ,chirurgické kovové nástroje, chiruchirurgický šijací materiál,chirurgické šicie ihly, infúzne a transfúzne súpravy,špeciálny materiál pre rádiologiu , chirurgické a ortopedické rukavice, pomôcky pre inkontitenciu, rtg filmy
Chirurgický šijací materiál
Kovo inštrumenty
Jednorázový materiál z plastov a gumy
Špecializovaný zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a radiológiu
Spotrebný zdravotný materiál pre praktických lekárov
Obväzový materiál
Mediciálne filmy a chemikálie
Ostatný spotrebný materiál

Údaje o nás nájdete aj tu:

 

 

O nás
  O nás
Kontakt
  Kontakt
Napíšte nám
  Napíšte nám
O nás

 Spoločnosť Ravika spol. s r.o.

 

bola založená v roku 1991 za účelom distribúcie liečiv, prípravkov, zdravotníckeho materiálu, dentálnych prípravkov a drogistického tovaru s medicínskymi účinkami. V čase svojho založenia patrila spoločnosť s týmto zameraním medzi prvé súkromné distribučné spoločnosti na Slovensku. Tvorila ju skupina nadšených dievčat a žien pôvodne zamestnaných v štátnom podniku Medika, ktorých časť do dnešných dní pracuje v tejto spoločnosti.
     Od svojho vzniku prednostná orientácia spoločnosti bola na trh so spotrebným zdravotníckym materiálom, ktorého konečnými odberateľmi sú predovšetkým  fakultné  a vysokošpecializované nemocnice. nemocníc s poliklinikami, ďalej neštátni lekári prvého kontaktu, zubári, lekárne , výdajne zdravotníckych pomôcok, neštátne zdravotnícke centrá a pod.
    
V súčasnosti spoločnosť spolupracuje s 23  dodávateľmi  známymi predovšetkým kvalitou svojich produktov a neustále sa snaží o rozšírenie a zatraktívnenie sortimentu.
    Sídlo spoločnosti v Bratislave na Kramároch je v blízkosti najdôležitejších slovenských nemocníc – Detskej fakultnej nemocnice, Národného onkologického ústavu, Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, Ústavu experimentálnej onkológie SAV, FN Ružinov pracovisko Kramáre ale i mnohých dôležitých štátnych inštitúcií  okrem iných Ministerstva zdravotníctva.
Rozsiahle skladové priestory ma umiestnené v blízkej Ivánke pri Dunaji.
   
Spoločnosť zamestnáva vysokokvalifikovaných pracovníkov, ktorí perfektne zabezpečujú všetko od správy,  réžie spoločnosti, nákupu a predaja spotrebného zdravotníckeho materiálu až po skladovanie a zásobovanie našich odberateľov.
     Ravika je dnes slovenskou spoločnosťou , 70% obchodného podielu je v rukách slovenskej spoločnosti so 100 % zahraničnou majetkovou účasťou, zvyšných 30% obchodného podielu  vlastnia zamestnanci. Táto skutočnosť môže len viac utvrdiť  zákazníkov našej spoločnosti , že zamestnanci Raviky majú a vždy budú mať záujem poskytovať čo najlepší servis svojim klientom.
    Ravika si od svojho vzniku do dnešných dní stále udržuje významné postavenie na trhu s distribúciu  spotrebného zdravotníckeho materiálu.  

 

 Copyright © 2017 Ravika spol. s r.o.

Ravika spol. s r.o.
Na Revíne 29/D
831 01 Bratislava 37 
Tlač stránku   Tlač stránku  
Powered by Webcredit s.r.o.